El curs és una primera aproximació teòrica i pràctica a la participació ciutadana, al seu significat i aplicació pràctica. Està estructurat en tres mòduls, en els quals es revisa especialment el rol de l’equip tècnic i s’ofereixen alguns errors i trampes freqüents que identifiquem en moltes ocasions a processos participatius, per tal...
L'educació en drets humans (EDH) incorpora la comprensió, la defensa i la protecció dels principis bàsics de dignitat humana i la justícia global a través de pràctiques i actituds de ciutadania global en les seves dimensions cultural, social, política, econòmica i ambiental des de l'equitat de gènere. Els objectius del projecte són el d...
El seminari es du a terme amb la col·laboració de l'IDHC, el Colectivo Socio-Jurídico Orlando Fals Borda i el Programa Dret la Dret de la facultat dins del marc del projecte "Colòmbia: apoderant a víctimes de desaparicions forçades per a l'exigibilitat nacional i internacional dels seus drets a la justícia, la veritat i la reparació" L'obj...
Recent events in our Euro-Mediterranean communities have led the Association of Human Rights Educators and its partners to analyse what role youth work could play to prevent violent extremism especially affecting young people.Despite the complexity of dealing with violent extremism, the project wants to contribute to address some root causes fro...
Es una oferta d’estudis innovadora en ser totalment virtual i amb un programa i professorat que facilita una crítica feminista al concepte de desenvolupament. Es desenvoluparan els continguts teòrics en l’any acadèmic 2018/2019 i el treball fi de màster, fins a desembre de 2020, per reflexionar la teoria a partir de la pràctica. Els ob...
El proper octubre començarà la XII edició del Curs de Drets Socials que organitza l'Observatori DESC amb la Universitat de Barcelona. Aquesta edició comptarà amb un programa de 12 sessions que analitzaran els impactes d'una dècada de crisi i polítiques d'austeritat en la garantia dels drets socials. Les sessions tindran lloc entre el 15 d...
El “Curs de Transformació Social i Ciutadania Crítica” és una invitació a formar-se en totes aquelles eines que ens ajuden a comprendre els canvis socials i polítics que s’esdevenen en el nostre món globalitzat. Volem acompanyar-te en un itinerari tant formatiu com de compromís en la lluita per la justícia. Un espai d’aprofundiment ...
A nivell global ens trobem davant el desplaçament forçat de més de 65 milions de persones segons l’ACNUR, el major èxode des de la segona guerra mundial. Però també ens trobem davant d’una realitat menys visible: els 10 milions de persones al món que no pertanyen a cap lloc, per la qual cosa sovint no se’ls permet anar a l’escola, al...
L’Associació Catalana per la Pau organitza un seminari que abordarà la vulneració de drets humans que pateix el poble palestí des de fa més de setanta anys. El curs tindrà lloc els dies 8, 10, 15 i 17 d’octubre i oferirà una anàlisi del conflicte israelopalestí des del punt de vista econòmic, social i polític i des de l’òptica ...
  • 1
  • 2
Pàgina 1 de 2

Menu