El curs Viure (aprendre i ensenyar) els drets de la infància a l’escola és un curs en línia autoformatiu. Està inclòs dins el catàleg de formació del Departament. Consta de 40 hores i està estructurat en sis mòduls de contingut amb activitats diverses que t’ajudaran a anar assolint els objectius d’aprenentatge marcats en cada una de ...
La Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona organitza el col·loqui “El treball de recerca de batxillerat com a projecte d’aprenentatge-servei per a la justícia global”, que s’adreça fonamentalment a professorat de secundària, educadors i educadores vinculats a entitats socials i ONG i personal tècnic i de suport de l’admi...
Amb la intenció d’ampliar els espais de coneixement sobre el món africà, la Facultat d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra ofereix un Curs i un Diploma de Postgrau per a tots aquells alumnes interessats en descobrir noves realitats des d’una perspectiva pluridisciplinar. En un país com el nostre, on l’interès p...
Curs per defensores i defensors de drets humans per exigir els seus drets mitjançant l'accés al sistema universal i el sistema interamericà de protecció de drets humans. Objectius del Curs L'objectiu d'aquest curs, organitzat per la Asocciació Entrepobles i l'IDHC, és enfortir els coneixements i les eines dels defensors i defensores per a a...

Menu