Observatori del Deute en la Globalització (ODG)

Cerquem una persona o equip per a realitzar una avaluació del programa pluriennal atorgat a la convocatòria de subvencions de 2017 de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament Títol ...

Menu