Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat

Objectiu del lloc: El/la sotsdirector/a, sota les instruccions i orientacions de la Directora de l’entitat i de la Junta Directiva, assumeix la funció de gerència i supervisió de la resta d’ò...

Menu