CIEMEN

La Unió Europea, sovint percebuda com un ens llunyà i complicat, inverteix esforços a ser propera a la ciutadania i a les organitzacions, i els ofereix tota una sèrie d’oportunitats per a dur a ...

Menu