Lafede.cat

Descripció de l'organització: Municipalistes per la Solidaritat i l'Enfortiment Institucional (MUSOL), és una Organització no Governamental de Desenvolupament (ONGD) independent de tota organitza...
El proper dimarts 1 de desembre es posen en marxa les primeres formacions bàsiques sobre Justícia global adreçades a entitats federades que encara no han incorporat el paradigma de la Justícia glo...

Menu