El Comitè Català de l'ACNUR requereix la contractació d'una entitat per a la producció i edició de 8 audiovisuals sobre desplaçament forçat i Agenda 2030. Els audiovisuals formaran part dels continguts que es difondran en el marc de la Campanya Asil 2030, una campanya digital de sensibilització amb l'objectiu de promoure la defensa de drets...
Descripció de l'organització: Municipalistes per la Solidaritat i l'Enfortiment Institucional (MUSOL), és una Organització no Governamental de Desenvolupament (ONGD) independent de tota organització econòmica, política o sindical i no té ànim de lucre. MUSOL té com a finalitats la Cooperació al Desenvolupament Internacional, en qualsevo...
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització sense ànim de lucre formada per 307 ajuntaments i altres ens supralocals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament. La missió del Fons és promoure, articular, defensar i contribuir a la millora de la cooperació al desenvo...
CATALÀ // CASTELLANO ABAJO FUNCIONS• Representació institucional de XCS al Senegal.•Seguiment de l'execució de les activitats dels projectes en Ziguinchor i Dakar, en col·laboració les contraparts (USOFORAL, Associació de Juristes Senegaleses i Agència Regional de Desenvolupament de Ziguinchor).• Cerca de noves contraparts.• E...
[Ampliació de termini] El Comitè Català de l'ACNUR requereix la contractació d'una entitat per el disseny, implementació i avaluació de la Campanya Asil 2030, una campanya digital de sensibilització dirigida a la comunitat universitària amb l'objectiu de promoure la defensa de drets de les persones refugiades, sol·licitants d’asil i des...
International Action for Peace busca persones voluntàries per realitzar acompanyament internacional a organitzacions camperoles colombianes durant un període de 12 mesos. Oberta convocatòria fins al 14 de febrer de 2021. Més informació sobre el procés de selecció i formació i condicions de participació. Context Després de més de cinc d...

Menu