II World Peace Congress

Els dies 15, 16 i 17 d'octubre tindrà lloc el II World Peace Congress organitzat per l'International Peace Bureau (IPB)

IPB és una entitat de pau internacional dedicada a la lluita d'un món sense guerra. El nostre principal programa es centra en el desarmament per al desenvolupament sostenible i, dins d'aquest, ens centrem principalment en la reassignació de la despesa militar. Creiem que mitjançant la reducció del finançament del sector militar podrien alliberar-se importants quantitats de diners per a projectes socials, el que podria conduir a cobrir les necessitats humanes reals i la protecció del medi ambient. 

La idea és crear entre totes un espai d’intercanvi d’idees i experiències en l’àmbit pacifista, generar interconnexions entre diferents agendes (drets humans, medi ambient, feminisme, antirracisme, desarmament, etc.) tot fomentant una visió pacifista compartida. En aquest marc s’oferiran tota una sèrie de conferències plenàries així com activitats d’assistència més reduïda anomenades “workshops”. Podeu veure el programa provisional al web del Congrés: https://www.ipb2021.barcelona/programme/

El congrés té com a objectiu reunir el moviment internacional per la pau i impulsar la desmilitarització i el desarmament per a avançar cap a una cultura de pau a tot el món. També entenem que és una ocasió única per a reforçar i generar sinergies en el moviment pacifista a l’àmbit estatal, així com per a generar vincles amb altres moviments socials com l'ecologista, el feminista i l’antiracista.

Organització: International Peace Bureau (IPB)

Menu